Let Your Fingers Do The Walking Through The Kolinn. - The Home Of Kolinn.

Läste en artikel

Jag läste en artikel om elöverföring glava, den handlade om ett företag som arbetade med att producera och distribuerar vatten samt hanterar avloppsvatten och spillvatten. Dem samlar även in avfall som dem deponerar och hanterar. Det var en intressant artikel eftersom dem berättade i detalj vad dem höll på med, och det verkade vara en svårt och slitsamt jobb men endå väldigt roligt. Min man arbetade på liknande ställe innan han gick bort, så det var verkligen skönt att veta att han hade ett roligt arbete.