Let Your Fingers Do The Walking Through The Kolinn. - The Home Of Kolinn.

ved stockholm

En intressant och smakfull inredningstrend är att använda vedträn som dekoration. Det ger en naturlig atmosfär och ökar på hemtrevlighetsfaktorn. Det finns de som köper björkved fastän de inte har någonting att elda i. Björkved är en av de vanligaste vedsorterna på marknaden och det har också den mest dekorativa barken. Den lämpar sig väldigt väl som dekoration. Det är inte svårt att hitta bra pris på ved i Stockholm, två pallar säljs för 4 800 kronor, inklusive frakt, inom staden. Totalt blir det 84 nätsäckar med 40 liter ved i varje. Veden är torr och fin.